Standardele naționale de contabilitate

Standardele naționale de contabilitate - act normativ de drept, aprobat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, care stabileşte principiile și metodele de introducere a evidenţei contabile şi formării evidenţei financiare în Republica Moldova. Standardele naționale a evidenţei contabile, standard ce nu contravine standardelor internaționale și, de fapt, ele sunt cazul particular, adaptat la particularitățile naționale de conducere a  afacerii pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste standarde sunt predestinate pentru a determina evidenţa operațiunilor tuturor persoanelor juridice,  înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de formele lor  organizaţionale şi de drept, de proprietate, precum și reprezentanțe ale companiilor străine, care trebuie să țină evidența conform standardelor naționale.

Lista standardelor naționale de evidenţă contabilă ale Republicii Moldova este prezentată mai jos. Mai detaliat, fiecare standard, il puteți găsi făcând clic pe link-ul.

 

SNC 1 "Politica de contabilitate"

SNC 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale"

SNC 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii"

SNC 4 "Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business"

SNC 5 "Prezentarea rapoartelor financiare"

SNC 6 "Particularităţile contabilităţii la întreprinderile agricole"

SNC 7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti"

SNC 8 "Profitul (pierderea) net (ă) al (a) perioadei de gestiune, erorile esenţiale şi modificările politicii de contabilitate"

SNC 9 "Contabilitatea consumurilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare"

SNC 10 "Evenimente ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare"

SNC 11 "Contractele de construcţie"

SNC 12 "Contabilitatea impozitului pe venit"

SNC 13 "Contabilitatea activelor nemateriale"

SNC 14 "Informaţii financiare privind sectoarele"

SNC 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung"

SNC 17 "Contabilitatea arendei (leasingului)"

SNC 18 "Venitul"

SNC 19 "Beneficiile angajaţilor"

SNC 20 "Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat"

SNC 21 "Efectele variaţiilor cursurilor valutare"

SNC 22 "Combinări de întreprinderi"

SNC 23 "Cheltuieli privind împrumuturile"

SNC 24 "Publicitatea informaţiei privind părţile legate"

SNC 25 "Contabilitatea investiţiilor"

SNC 26 "Contabilitatea planurilor de pensii"

SNC 27 "Rapoartele financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în întreprinderile fizice"

SNC 28 "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate"

SNC 31 "Reflectarea în rapoartele financiare a participaţiilor în activitatea de întreprinzător sub control mixt"

SNC 62 "Contabilitatea în partidă simplă"

SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare”

 

Contacteaza-ne
Închide