IFRS

Standardele Internaționale de Raportare Financiară - setul de documente (standarde și interpretări), care reglementează întocmirea dărilor de seamă financiare, necesare utilizatorilor externi pentru luarea deciziilor economice cu privire la întreprindere.

Standardele internaționale de raportare financiară, spre deosebire de unele dintre normele naționale cu privire la situațiile financiare, reprezintă standarde bazate pe principii, şi nu pe reguli întocmite.  Scopul este ca, în orice situație practică, autorii să urmeze spiritul principiilor, şi nu să  încerce să găsească lacune în normele clar definite, care ar permite ocolirea anumitor dispoziții de bază. Printre principii: principiul contabilității de angajamente, principiul continuității, prudenței, proprietăţii, și altele.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 109 din 19.12.2008 privind acceptarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Ordinul Ministrului Finanțelor nr.44 din 01.04.2013 privind acceptarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Rapoarte Financiară

Cadrul general conceptual pentru raportarea financiară

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară la situaţia din octombrie 2010

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară la situaţia din septembrie 2011

Modificările şi completările la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară la situaţia din 14 septembrie 2012

Contacteaza-ne
Închide