Evaluarea businessului

Evaluarea costului afacerii – este definirea valorii companiei ca un complex de proprietate care ar poate aduce profit proprietarului său. În efectuarea experizei de evaluare este determinată valoarea estimată a tuturor activelor companiei: a proprietăţii imobiliare, utilaje si echipamente, stocuri, investițiilor financiare, a activelor nemateriale. În plus, este evaluată eficacitatea de lucru a companiei, veniturile din trecut, prezente și viitoare, perspectivele dezvoltării şi metodele de concurenţă pe piața dată, apoi are loc compararea companiei  evaluate cu companiile asemănătoare. Pe baza unei astfel de analize complexe este stabilită valoarea reală a afacerii ca un complex de proprietate care ar putea aduce profit.

 

Evaluarea afacerii - este definirea valorii afacerii (SA, SRL, companii, firme, întreprinderi), cu evinenţa veniturilor care  pot fi aduse proprietarului. Această procedură a servit întotdeauna ca un instrument important în tranzacțiile de vânzare-cumpărare  de bunuri și de proprietate. Un caz special de evaluare a afacerii este de a determina valoarea activelor fixe ale companiei. Acest lucru este unul dintre principalii factori în determinarea valorii de piață.

 Oferim servicii de evaluare și reevaluare:

 • Valoarea afacerii
 • Distribuirea părţii din afacere
 • Tarifele de închiriere
 • Cumpărarea / vânzarea afacerii
 • Cumpărarea în avans a imobilului şi a proprietăţii companiei
 • Obiectul de lizing
 • Investiția
 • În scopul IFRS
 • În divizarea proprietăţii  și litigiilor de proprietate
 • Pentru a obține un împrumut
 • În cazul unui aport la capitalul autorizat
 • A hîrtiilor de valoare
 • Anulări de proprietate
 • În caz de asigurare
 • În scopul impozitării taxelor de impozit
 • Pentru oferirea garanțiilor
 • Pentru transmiterea spre conducere de încredere
 • Prin preluarea / fuziunea afacerii
 • A daunei și pierderii de profit
 • Pentru a finanțare
 • Pentru crearea companiei
 • Pentru proces judecătoresc
 • Pentru controlul vamal
 • La eliberarea licențelor
 • Pentru intrarea pe piața financiară

"Moldauditing" SRL execută evaluarea:

 • Întreprinderilor  mici și mijlocii
 • Afacerilor mari
 • Stațiilor peco
 • Instituților  creditare
 • Întreprinderilor de producție
 • Societăţilor comerciale
 • Business-ului hotelier
 • Afaceri pentru restaurante
 • Companii de transport
 • Companii de leasing
 • Companii de asigurări
 • Bănci
Contacteaza-ne
Închide