Dezvoltarea planurilor de business

Planul de afaceri –este  un document care descrie o anumită idee de afacere și modalitățile de implementare ale ei. Funcția de bază al acestui document constă în  evaluarea faptului cît de real poate fi realizată această idee de afacere, și dacă da, ce venit promite proiectul şi care sunt riscurile.

Importanța unui plan de afacere cuprinzător și bine gîndit nu poate fi supraestimat. De el depinde foarte multe: finanțarea externă, acordarea de credite de la furnizori, de gestionare a operațiunilor financiare, dezvoltare de afaceri și de marketing, precum și punerea în aplicare în cele din urmă a misiunii firmei.

Cu toate acestea, în ciuda importanței critice a unui plan de afaceri, mulţi antreprenori pînă în ultimul moment tărăgănează cu întocmirea acestui document. Nu în ultimul rând acest fapt se explică prin aceia că ei pur și simplu nu știu de unde să înceapă, și de aceia găsesc diverse justificări ale inacţiunilor lor - de exemplu, lipsa de timp sau de dezvoltare rapidă a pieței, ca urmare a cărui fapt la momentul întocmirii şi  aprobării planului de afaceri, acesta inevitabil va deveni neactual. Cu toate acestea , planul de afaceri este una dintre pietrele de temelie ale lumii de afaceri moderne, și acest lucru nu trebuie evitat.

Deseori puteți auzi că principala sarcină în pregătirea unui plan de afaceri – este atragerea de fonduri într-o formă sau alta. Cu toate acestea, valoarea planului de afaceri se limitează la necesitatea convingerii investitorilor, că societatea are o idee de afacere, în care merită de a investi. El este de mare importanță pentru personalul de conducere al companiei, deoarece  identifică cu precizie obiectivele companiei, precum și termenii și mijloacele de realizare a acestora.

Există patru motive principale pentru pregătirea unui plan de afaceri:

  • Capacitatea de a anticipa și de a rezolva problemele înainte ca acestea să apară. În procesul de lucru asupra planului de afaceri sunt elaborate rapoarte de prognozare, sunt comparaţi indicatorii practici  cu cei planificaţi, sunt analizate tendinţele pieţii, care împreună permit de a anticipa unele dintre capcanele la care se poate aștepta compania;

 

  • Posibilitatea de a atrage investițiile necesare pentru realizarea  ideilor de afaceri. Nici un investitor sau creditor nu-şi va lua rămas bun de la banii săi,dacă nu li se vor acorda în formă scrisă  dovezi convingatoare ca investiția se va achita cu o probabilitate mare de venit.

 

  • Planul de afaceri – este un document standard al lumii de afaceri moderne, "faţa"  întreprinderii căreia i se acordă atenție în primul rând.

 

  • Posibilitatea  de a folosi un plan de afaceri ca un instrument de control al operațiunilor interne ale firmei.
Contacteaza-ne
Închide