Comisia de revizie

Comisia de revizie – este organul juridic care execută controlul asupra activităţii financiare a societății.

În societățile pe acțiuni crearea Comisiei de revizie este obligatorie. Comisia de revizie este formată prin decizia privind înființarea societății și este realesă la fiecare adunare generală anuală a acționarilor. Dacă din anumite motive, Comisia de revizie nu a fost realesă la adunarea generală anuală a acționarilor, atunci activitatea sa este considerată expirată, şi de către societate va  fi convocată o adunare extraordinară pentru alegea noului organ legitim.

Competențele membrilor Comisiei de revizie (revizorului) pot fi suspendate prin hotărîrea extraordinară a adunării generale a acționarilor. În baza aceleiaşi hotărîri ar trebui să fie creată o Comisie de revizie într-o nouă componență.

Membrii Comisiei de revizie ai Companiei nu pot fi şi membri ai consiliului de directori (Consiliul de Supraveghere) al companiei, sau să dețină orice alte funcţii de conducere în companie.

Competența Comisiei de revizie:

- efectuarea controlului activităţii financiare-gospodăreşti anuale, la fel şi în orice moment, la inițiativa Comisiei de revizie, a deciziei adunării generale a acționarilor, consiliului de directori (consiliul de supraveghere) al societății sau la cererea unuia din acționar (acționarilor), care dețin în total nu mai puțin de 10% din acțiunile companiei cu drept de vot, pe baza rezultatelor raportului controlului final;

- Confirmarea veridicităţii datelor cuprinse în raportul anual al companiei și al bilanţului anual contabil;

- Dreptul de a cere de la persoanele care dețin funcții de conducere în companie, prezentarea documentelor cu privire la activitatea financiar-gospodărească a companiei;

- Dreptul de a cere convocarea  extraordinară a adunării generale a acționarilor;

- Dreptul de a convoca adunarea Consiliului de directori;

- Rezolvarea altor întrebări prevăzute în statutul societății.

Activitatea Comisiei de revizie a companiei este stabilită de Regulamentul cu privire la Comisia de revizie, aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Pentru societatea cu răspundere limitată crearea Comisiei de revizie este obligatorie în cazul în care compania are un  cerc extins de participanți.

Comisia de revizie a societăţii este formată prin decizia privind înființarea societății. Termenul pentru care a fost aleasă Comisia de revizie, precum și numărul de membri ai Comisiei este determinat de către statutul societății.

Funcțiile Comisiei de revizie a companiei le poate exercita auditorul, dacă este prevăzut de către statutul societății. Un astfel de auditor nu trebuie să deţină legături de interese de proprietate cu societatea, cu membrii consiliului de directori sau organ executiv unic sau colegial şi membru al societății.

Comisia de revizie a companiei este în drept, în orice moment să  efectueze controlul financiar-gospodăresc a societăţii și să aibă acces la toate documentele referitoare la activitatea societății. La solicitarea Comisiei de revizie membrii  Consiliului de directori (Consiliul de Supraveghere) al companiei, persoana , care efectuează funcțiile organului executiv unic al companiei, membrii organului executiv colegial al societății, precum și angajații companiei sunt obligaţi să prezinte  explicațiile necesare oral sau în scris.

Comisia de revizie în mod obligatoriu execută controlul rapoartelor anuale și a bilanțurilor contabile ale companiei înainte de aprobarea lor de către adunarea generală a societății. Adunarea generală a societății nu poate aproba rapoartele anuale și bilanțurile contabile al companiei, în absența concluziilor Comisiei de revizie (revizorului).

Este necesat de a atenţiona că la înfiinţarea societăţii cu răspundere limitată fondatorii companiei iau ca bază statutul standard al societăţii, în care pot fi prescrise studiile obligatorii ale Comisiei de revizie. În cazul în care o astfel de prevedere există în statut, dar Comisia de revizie încă nu a fost stabilită de către societate, atunci adunarea generală nu este în drept să aprobe rapoartele anuale și bilanțurile contabile ale companiei.

Contacteaza-ne
Închide