Auditul ONG

Anual, obligatoriu sunt supuse auditului astfel de organizații non-profit (ONP), ca fundații (inclusiv publice), bursele de valori înregistrate ca parteneriate non-profit, precum si cele mai mari organizaţii non-profit, bilanțul carora depăşeşte de 200 de mii de ori salariul minim stabilit. Aceste organizaţii non-profit anexează raportul de audit la rapoartele anuale prezentate organelor de control.

În plus, organizaţiile non-profit (ONG) aplează la serviciile auditorilor şi în alte cazuri. De exemplu, unii finanțatori solicită dovezi contabile (financiare) ale organizațiilor non-profit care au primit subvenţii de la ei.

Organizațiile non-profit (ONG) recurg la organizațiile de audit și pentru a stabili corect evidenţa contabilă, pentru a optimiza impozitarea, pentru a stabili bugetul proiectelor, pentru consultanță privind impozitul și alte întrebări.

Auditul organizațiilor non-profit (auditul ONG-urilor) diferă semnificativ de auditul organizațiilor comerciale, activitatea cărora este îndreptată spre a obţine profit. Scopul principal al auditului într-o organizație non-profit (ONG) este:

1) Determinarea direcţiilor activității organizației non-profit, principiilor de formare și de folosire a bunurilor sale cu scopurile și obiectivele prevăzute de Statut şi de organele de control ale organizațiilor non-profit;

2) Dovada utilizării corecte a fondurilor primite, și anume evaluarea direcțiilor de utilizare a acestora, bugetele aprobate, programele stabilite, adică evaluarea calitativă, și respectarea valorilor absolute ale cheltuielilor planificate, ținând cont de limitele impuse de actele normative sau donatori.

Compania noastră are o vastă experienţă în auditul organizațiilor non-profit.

Noi va oferim companiei dumneavoastra o gamă completă de servicii, care vor îmbunătăți credibilitatea informațiilor financiare pe care le oferiţi.

Contacteaza-ne
Închide