Auditul de investiții

Auditul investiţiilor – este verificarea complexă a proiectelor de investiţii. Companiile, conduse de lideri inteligenţi cu calificări înalte, înainte de a investi banii într-o societate necunoscută, verifică fezabilitatea unor astfel de investiții, dacă vor aduce profiturile așteptate, și peste cît timp anume.

Auditul investițiilor deja de la prima etapă poate oferi toate informațiile necesare cu privire la proiectul  de investiţii și dezvoltarea lui pe viitor. Auditul obiectului de investiţii efectuează o analiză detaliată a politicii contabile, documentelor de constituire ale societății, de formare a capitalului social, corectitudinii surselor de informare și de solvabilitate a companiei. În afară de aceasta, obligatoriu se efectuează analiza conturilor de debit şi credit, fondurilor extra-bugetare, bugetului, taxelor fondurilor de asigurări. De asemena, auditul investiţiilor examinează în detaliu riscurile activităților economice și financiare ale obiectelor de investiție.

Contacteaza-ne
Închide