Auditul companiilor de asigurare

Auditul reprezină în sine verificarea activității financiare a organizației. Atenția este acordată tututor tranzacțiilor financiare și rapoartelor, deoarece anume corectitudinea evidenței tuturor operaţiunilor efectuate, demonstrează integritatea și fiabilitatea organizației ca un partener de afaceri.

Companiile de asigurări și orice alte organizații sunt supuse verificărilor. Există anumite tranzacţii financiare comune făcute şi de societățile de asigurări. De exemplu, chiria spaţiilor, achitarea salariilor, delegări de personal. Aici nu sunt întîlnite dificultăţi. Însă, auditul în asigurări are caracteristicile sale deosebite, care necesită atenţie şi pregătire specială. Cea mai importantă diferenţă o au  companiile de asigurări atunci când vine vorba de operațiunile de asigurare. Anume verificarea acestora oferă specificitate auditului de asigurări. Pentru verificări se stabileşte o anumită metodologie de audit şi planul de lucru provizoriu.

Atunci când se planifică verificarea, se determină cîteva direcţii:

1) încheiereaa contractelor de asigurare și primirea primelor de asigurare,

2) achitările de asigurări,

3) formarea rezervelor de asigurare și determinarea ponderii reasigurătorilor în rezervă,

4) operațiuni de reasigurare,

5) investiţiile rezervelor de asigurări.

La rândul său, metodologia auditului de asigurări, prezintă studiul modelelor de risc posibile într-o anume companie de asigurari. În practică, se aplică modelul generalizat de riscuri împreună cu determinarea noilor definiții de risc, care pot apărea în funcţie de specificul asigurătorului. Evaluarea riscurilor este de la minim (1), la maxim (5) pe o scară de cinci puncte. Auditul companiilor de asigurări  este desfăşurat de către persoane care au calificare și experiența necesară în domeniul asigurărilor. După toate etapele verificării auditorul emite un raport. Evaluarea riscurilor trebuie să fie însoțită de documente, deoarece depistarea încălcărilor grave sunt supuse sancțiunilor de către autoritățile de control.

Contacteaza-ne
Închide