Auditul agenților economici

Auditul general – reprezintă un control independent al evidenţei contabile şi financiare, precum și corectitudinea procedurii contabile în cadrul companiei. Rezultatul auditului general - confirmarea corectitudinii rapoartelor şi a nivelului de conformitate a evidenţei contabile cu legislația în vigoare.

Scopul principal al auditului - siguranța tuturor operațiunilor financiare și de contabilitate, controlul total atît a veniturilor cît şi a cheltuielilor.

Auditul general cuprinde astfel de domenii de activitate ca producerea, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, serviciile.

Când este necesar de a efectua auditul general?

Auditul general este actual în acele cazuri în care managerii sau proprietarii, au anumite dubii cu privire la profesionalismul departamentului contabil sau la nivelul de pregătire a companiei pentru un ulterior control fiscal deplin sau parțial. Auditul general poate fi solicitat de asemenea în cazul reorganizării companiei, schimarea proprietarilor, sau înregistrarea companiei, dorind de a introduce sau modifica în documentele contabile alte domenii de activitate suplimentare, etc.

Ce sarcini soluţionează auditul general?

- Confirmarea oficială a fiabilității rapoartelor (contabile și financiare) și respectarea

  legislației.

- Depistarea la timp a erorilor în evidenţa contabilă

- Prevenirea amenzior din partea organelor de control

- Alegerea direcției corecte în dezvoltarea afacerii

- Consolidarea reputației companiei pe piața internă

 Ce se include în lista serviciilor unui audit general?

- Verificarea documentelor primare finaciare şi contabile

- Analiza situaţiei finaciare curente a companiei

- Auditul fiscal și reducerea impozitării

- Inventarul activelor și pasivelor

- Evaluarea automatizarii afacerii

- Identificarea erorilor şi lipselor, cu recomandările detaliate pentru eliminarea lor

- Optimizarea controalelor interne şi auditului resurselor umane

- Consultanță competentă pe parcursul verificării generale

- Asistență la întocmirea rapoartelor

De obicei, serviciile de audit general se desfăşoară pe etape, începând cu definirea domeniului şi volumului de lucru, negocierile cu privire la termenii de îndeplire a lucrărilor, elaborarea programului de audit, pregătirea documentelor, pregătirea recomandărilor privind corectarea erorilor, întocmirea raportului provizoriu și se termină cu concordarea rezultatelor cu clientul şi formarea raportului definitv. În termeni de timp, auditul general se poate efectua pentru perioade de 9 luni, şase luni sau trimestrial.

Contacteaza-ne
Închide