Audit energetic

Auditul energetic - este o examinare independentă a  sistemului de consum, distribuirii  și generării resurselor de energie, îndreptate spre evaluarea nivelului actual de eficiență energetică a obiectului analizat, determinarea  potenţialului de economisire a energiei și soluții tehnice pentru realizarea sa.

În condiţiile moderne de concurenţă a creşterii eficienței energetice de azi, se plasează într-un rînd cu optimizarea cheltuielilor companiei, de aceia auditul energetic -  este primul pas conştient către  reducerea semnificativă a consumului de energie, îndreptat spre  evaluarea nivelului actual ca o parte semnificativă a costurilor întreprinderii, creșterea fiabilităţii și siguranței operațiunilor.

Auditul energetic - este o examinare independentă a sistemului de consum, distribuției și generării resurselor de energie, îndreptată spre evaluarea nivelului actual de eficiență energetică a obiectului inspectat, determinarea potenţialului de economisire a energiei și a soluțiilor tehnice pentru realizarea sa.

Obiectivele auditului energetic:

 • Actualizarea informației cu privire la structura de consum a resurselor energetice și echipamentelor de energie.
 • Determinarea nesesităţii de resurse energetice.
 • Determinarea potențialului de economisire a energiei.
 • Elaborarea  măsurilor pentru a atinge potențialului de economisire a energiei, introducerea noilor  tehnologii eficiente energetice și echipamente noi,a metodelor de gestionare a consumului de energie.
 • Justificarea tehnico-economică propusă pentru măsurile de economisire a energiei.

Etapele auditului energetic

1. Studiul documentar. Colectarea datelor documentare despre indicatorii structurali şi cantitativi de elaborare şi consum a resurselor energetice a companiei, a proceselor tehnologice de producție.

2. Examinarea instrumentală. Executarea măsurilor şi testarea consumului de energie și a factorilor care influențează asupra sa în scopul evaluării eficienței energetice actuale și identificarea potențialului și eficienței energetice.

3. Etapa de examinare. Examinarea datelor și rezultatelor cercetărilor documentale și instrumentale, stabilirea soldului necesităţii resurselor energetice și a consumului de facto, evaluarea potențialului de economisire a energiei și elaborarea unor soluții tehnice a realizării sale îndreptate spre folosirea resurselor energetice.

4. Elaborarea programei eficienței energetice și creşterii eficienței energetice. Elaborarea măsurilor de economisire a energiei, evaluarea costului realizării lor şi mărimea efectului de economisire a energiei, studiul de fezabilitate (SF), precum și formarea programului de realizare.

5. Elaborarea paşaportului energetic.

6. Expertiza paşaportului energetic în SRO și transmiterea către Ministerul Energetic.

 

Beneficiile utilizării deciziei

 • Respectarea cerinţelor legislative;
 • Imaginea reală a eficienței energetice a întreprinderii;
 • Posibil potențial de economisire a energiei;
 • Îmbunătățirea eficienței și profitabilității businesului;
 • Îmbunătățirea fiabilității și calității alimentării cu energie;
 • Posibilitatea formării unui plan de investiţii consecutiv, economic argumentat  şi creșterea propriei  eficiențe energetice.
Contacteaza-ne
Închide