Audit de instituții financiare

Banca este un subiect economic special, cu o structură și caracteristici destul de complicate. Acesta este motivul pentru care auditul bancar este o procedura consumatoare de timp, care constă dintr-un număr mare de etape și necesită auditorilor experiență îndelungată și abilități profunde. Acest tip de audit ar trebui să ia în considerare toate nuanțele activității financiare și economice ale instituției creditare. În primul rând, auditorii trebuie să verifice conformitatea activităţii băncii, cu cerinţele stabilite de către Banca Națională a Moldovei (BNM).

Obiectivele auditului bancar

Pentru auditul bancar sunt desfăşurate următoarele activități:

1.Analiza și evaluarea structurii capitalului social.

2.Determinarea lichidităţii bilanțului.

3.Evaluarea sistemului de gestiune a riscurilor (managementul riscului).

4.Studiul rezervelor obligatorii.

5.Controlul departamentului de casierie şi operaţional.

6.Verificarea corectitudinii rapoartelor contabile.

Auditorii profesioniști nu doar constată rezultatele auditului în raportul de audit final, dar, de asemenea, oferă recomandări competente pentru îndepărtarea încălcărilor depistate.

Auditul bancar implică nu doar verificarea juridică a conturilor, dar, de asemenea, controlul operațiunilor efectuate pe aceste conturi. Desigur, majotitatea băncilor, folosind o varietate de instrumente pentru verificare, au ca scop reducerea riscului de erori. În acelaşi timp corectitudinea totală – este scopul cu care nu se poate lăuda nici o instituție creditară. Serviciile profesionale de audit nu sunt doar o modalitate de optimizare a proceselor interne de business, dar, de asemenea, posibilitatea de estimare a activității de către persoana terţă - auditorii.

De asemenea, auditul are ca scop analiza și corectarea evidenţei contabile. Trebuie menționat faptul că tranzacțiile bancare sunt înregistrate în bilanț și de corectitudinea acestei reflectări depind rezultatele controalelor fiscale ulteriorare. Dacă sistemul evidenţei contabile nu este pus bine la punct, acesta riscă amenzi suplimentare inutile. Auditul bancar permite nu doar identificarea deficiențelor existente în contabilitate, dar, de asemenea, dezvoltarea unui set de măsuri eficiente pentru eliminarea lor rapidă.

Contacteaza-ne
Închide